Poštovani budući članovi,

Uzevši u obzir da se često dešava da se kandidati za prijem u Udruženje pojave sa nepotpunom dokumentacijom, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće i da dođete sa svim što se nalazi na spisku ispod jer Vas drugačije ne možemo primiti u Udruženje.

1. CV- MUZIČKA BIOGRAFIJA  u štampanoj formi.
Hronološki opisati profesionalno bavljenje muzičkom delatnošcu - sama biografija ne treba da bude previše dugačka, dovoljno je samo navesti bitnije angažmane i radno iskustvo u jednom ili dva pasusa na listu A4 papira (navesti da li ste nastupali solistički ili u bendovima (i kojim), instrumente koje svirate, izdanja koja imate...). Primer podataka koje možete uključiti su sledeći:

-NASTUPI, SNIMANJA, STUDIJSKI RAD, KONCERTI, PRIREDBE, MUZIČKA  ŠKOLA ILI MUZIČKA AKADEMIJA, NASTUPI PO KLUBOVIMA

2. DOKAZNI MATERIJAL U ŠTAMPANOM OBLIKU

Što se tiče dokaznog materijala, prioritet je da mi u Udruženju možemo videti da se Vi zaista bavite muzikom. Ovo znači da je potrebno doneti odštampane slike (bilo originale koje imate ili slike koje ćete sami štampati) koje pokazuju kako izvodite muziku. Potrebno je doneti bar 3 slike gde se vidite na bini. Ukoliko imate izdanja, diplome muzičkih škola/akademija, povelje ili bilo šta slično, dovoljno je dostaviti kopije tih dokumenata. Ovo je poželjno, ali nije obavezno budući da nemaju svi muzičari izdate albume i diplome, ali je neophodno videti da se aktivno bavite izvođenjem muzike. Primeri dokaznog materijala se nalaze ispod:

PLOČE, KASETE, CD-ovi, ISEČCI IZ NOVINA , POVELJE ,  DIPLOME , ZAHVALNICE , SLIKE , FOTOGRAFIJE , DIPLOME MUZIČKIH SKOLA , AKADEMIJA ILI NEKIH DRUGIH MUZIČKIH KURSEVA...

3. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE

Ukoliko je lična karta sa čipom, potrebno je doneti očitanu kopiju, dok u slučaju da Vaša lična karta nema čip, potrebno je odštampati skeniranu prednju i zadnju stranu lične karte.

4. DVE SLIKE, VELIČINE 2 x 3 cm

Ovo su slike formata za lična dokumenta i potrebne su za našu kartoteku i Vašu člansku knjižicu. 

5. DVE POPUNJENE PRISTUPNICE (videti sa desne strane fajlove Pristupnica i Pristupnica Sindikat - od svake pristupnice je potrebna po jedna)

Postoje dve različite pristupnice koje je potrebno popuniti. Prvi fajl se zove Pristupnica, a drugi Pristupnica Sindikat i nalaze se odmah desno na sajtu u odeljku Pristupnice, odmah nakon kontakt informacija Udruženja. Potrebno je doneti obe pristupnice popunjene, bilo da to učinite elektronski ili rukom.

 

 

Sindikat

Član Sindikata se postaje kada popunite PRISTUPNICU, a članarina je simbolična i na godišnjem je nivou.

Sindikat udruženja osnovan je i registrovan kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku u novembru 2005 godine pod brojem 19531.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Sindikata je Petar Jablanov - umetnik ,muzičar instrumentalista.

Sindikat Udruženja zastupa članstvo u pregovorima sa državnim organima i poslodavcem oko najniže cene rada, potpisivanje opšteg i posebnog kolektivnog ugovora, štiti prava i organizuje pravnu pomoć.

 

 

 

 

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Primerak uplatnice možete pronaći ispod:

Uplatnica

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

mob. 060/333-54-26

mob. 060/333-54-28

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme sa strankama:
09:00-12:30h

Broj tekućeg računa udruženja:
265-3300310037016-27

Udruženje

Udruzenje