OBAVEŠTENJE SAMOSTALNIM UMETNICIMA ZA POVLAŠĆENI JAVNI PREVOZ

Samostalni umetnici koji imaju prebivalište na teritoriji Beograda i lokalna samouprava im uplaćuje doprinose imaju pravo na personalizovanu karticu za povlašćenu kategoriju putnika za 2023, a u skladu sa Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu.

Izdavanje kartica za ovu katergoriju korisnika će se vršiti u korisničkim servisima "BeoGRADSKA Kartica", u zgradi RK "Beograd" (Masarikova 5, drugi sprat) ili u zgradi "Lukoil" (Bulevar Mihajla Pupina 165d).

Ove vozne isprave će se izdavati sa ograničenim rokom trajanja i pri izdavanju je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, kao i dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Beograda.

________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ

Конфедерација слободних синдиката је потписала Уговор о пословно-техничкој
сарадњи са предузећем “Smart & Clever” д.о.о. 30.11.2022. године.
Ово предузеће, поред осталог, посредује у коришћењу здравствених услуга
између одређених приватних здравствених установа и корисника тих услуга,
омогућујући корисницима повољније услове, уз корушћење годишње „SMART HEALTH”
бенефит картице овог предузећа.
У понуди иматe три “пакета” за претплату на годишњу „SMART HEALTH” картицу:
- „SINGLE“ - односи се на једну одраслу особу;
- „PLUS“ - односи се на једну одраслу особу (родитеља) и малолетну децу;
- „FAMILY” - односи се на двоје родитеља и малолетну децу;

На сајту предузећа www.smart-clever.rs можете наћи, поред осталог, активне
понуде са попустима на цене услуга приватних здравствених установа, са којима је
потписан уговор.
Попусти се крећу од 5% па до 40%.

Претплату изабраног „пакета“ можете плаћати и на одређени број рата (до 12),
преко административне забране на вашу зараду.
По истеку рока важења „SMART HEALTH” картице од годину дана, можете добити
нову, обнављањем претплате на изабрани пакет, или избором другог, на доле наведен
начин.
За наше чланове синдиката, обезбеђен је попуст од 5%.на изабрани „пакет“.
Под истим условима наш члан синдиката може узети „SINGL” пакет годишњу
картицу и за своје родитеље.

Заинтересовани чланови наших синдиката се пријављују председнику свог
синдиката или синдикалне подружнице, ради уписивања на списак за израду картице и
добијање административне забране на зараду, коју треба оверити код свог послодавца.
Председник синдиката (или задужени синдикални повереник) доставља
Секретаријату Конфедерације, списак заинтересованих чланова синдиката за картице,
са овереним административним забранама.
Лични подаци чланова синдиката, корисника, који се буду користили у нашој
евиденцији, ће бити заштићени од злоупотребе у складу са законом.

 

______________________________________

Bilans stanja i bilans uspeha udruženja za 2023. godinu su dostupni na linkovima, kao i Izveštaj predsednika i UO o radu udruženja

______________________________________

 

Mole se samostalni umetnici da popune anonimnu anketu na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdNmX-09lUxfZM-qebeJtTAoVUygu4FrD6W5cEbhpt0YKaReA/alreadyresponded?usp=send_form

Anketa je sačinjena od strane ULUSa (Udruženja Likovnih Umetnika Srbije) i služi prikupljanju informacija da bi se pristupilo realizaciji ideje o besplatnom gradskom prevozu za samostalne umetnike. Zahtev u ime svih reprezentativnih udruženja u kulturi je podnet nadležnim organima i čeka se realizacija istog. 

____________________________________________________________

 

Ponuda za članove Sindikata Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije:

HOTEL TERME 36.6 ,4*, PRIBOJ

 

Prilikom rezervisanja, članovima Vašeg Sindikata nudimo popust od 10% na
našu redovnu ponudu smeštajnih kapaciteta obavljenu na našem sajtu, dok
im se za naše specijalne pakete obezbedjuje popust od 7%.

Za članove Vašeg Sindikata imamo specijalne uslove plaćanja. Obezbedili
smo avansnu uplatu od 20% po predračunu dok se preostali iznos plaća na
6 mesečnih rata putem administrativne zabrane. Izuzetak su meseci: jun,
jul i avgust, kada je potrebna avansna uplata od 40% dok za preostali
iznos važe isti uslovi.

Posebna pogodnost je i za korisnike vaučera Republike Srbije, gde nakon
umanjenja iznosa vaučera, članovi Vašeg sindikata takodje imaju obećani
popust što predstavlja primamljivu i pristupačnu ponudu.

U prilogu Vam šaljemo kratke prezentacije Priboja i okoline, kao i
hotela Terme 36.6 u Priboju i Spa centra Terme 36.6 u Pribojskoj banji
kako biste se upoznali sa našim kapacitetima, uslugama i mogućnostima
koje pruža ovaj prelepi kraj Srbije a posebno lekovita voda nadaleko
poznate Pribojske banje.

 

Više informacija:

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=5A6PJqPjf4c
Web sajt: https://terme36-6.com/o-hotelu/
Recepcija kontakt telefon: 069/1731035
Mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE

NA OSNOVU ČLANA 62, STAV 2 ZAKONA U KULTURI /,,SLUŽBENI GLASNIK RS“ BR.72/09, 13/16 I 30/16 – ISPRAVKA/

 

 

ČLAN 3.

Lice koje podnese zahtev Komisiji ima pravo na sticanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: Evidencija), ukoliko ispunjava sledeće bliže uslove:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 • da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
 • da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad;
 • da je stekao visoko, više ili srednje obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno bavi umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjeni bliži kriterijumi za određeno područje u kulturi iz člana 4. ovog pravilnika;
 • da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene ovim pravilnikom.

 

 

 

Kriterijumi za sticanje statusa samostalnog umetnika

 

 Svako lice koje se profesionalno bavi muzikom može aplicirati za status samostalnog umetnika.

Za dobijanje statusa samostalnog umetnika nije neophodno da kandidat bude član udruženja, ali je potrebno da ispunjava sve opšte uslove za prijem u članstvo udruženja i kriterijume koje propisuje Zakon o kulturi i Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postpuku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Službeni glasnik RS 9/2017)

Prilikom apliciranja za status samostalnog umetnika kandidat podnosi:

 • Zahtev za utvrđivanje statusa samostalnog umentika
 • Spisak muzičkih dela i javnih nastupa
 • Detaljnu radnu biografiju
 • Dokaze o profesionalnom radu

(Ugovore o nastupima, potvrde umetničkih ustanova, diplome, diplomu muzičke akademije, plakete, povelje, nagrade, recenzije, muzičke kritike, isečke iz novina, objavljene muzičke albume, snimljene pesme, nastupe na radiju i televiziji, nastupe na koncertima, nastupe na predstavama, mjuziklima, nastupe na festivalima, objave na internetu i druge javne nastupe)

Dokaze o svom profesionalnom radu umentik dostavlja u pisanom obliku, a dokaze o javnim nastupima na radiju, televiziji i objavljene muzičke albume/snimljene pesme dostavlja u digitalnom obliku (USB flash, CD-u).

 

_______________________________________________________

 

 

- Kriterijumi za sticanje statusa samostalnog umetnika

 

 

Svako lice koje se profesionalno bavi muzikom, može aplicirati za status samostalnog umetnika.

 

Za dobijanje statusa samostalnog umetnika nije neophodno da kandidat bude član udruženja, ali  je potrebno da ispunjava sve opšte uslove za prijem u članstvo udruženja i kriterijume koje propisuje Zakon o kulturi i Pravlnik o bližim uslovima merilima i kriterijima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Službeni glasnik RS, 9/2017)

 

Prilikom apliciranja za status samostalnog umetnika kandidat podnosi:

 

 • Zahtev za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika.

 

 • Spisak muzičkih dela i javnih nastupa.

 

 • Detaljnu radnu biografiju.

 

 • Dokaze o profesionalnom radu.

  (Ugovore o nastupima, Potvrde umetničkih ustanova, Diplome, Muzička akademija, Plakete, Povelje, Nagrade, Recenzije, Muzičke kritike, Isečke iz novina, Objavljene muzičke albume, Snimljene pesme, Nastupi na radiju ili televiziji, Nastupi na Koncertima, Nastupi na Predstavama, Mjuziklima, Nastupi na festivalima, objave na internetu i drugi javni nastupi).

 

Dokaze o svom profesionalnom radu umetnik dostavlja u pisanom obliku, a dokaze o javnim nastupima, na radiju, televiziji, i objavljene muzičke albume, snimljene pesme dostavlja u digitalnom obliku - (Usb flash, CD-u).         

 

Obaveze samostalnog umetnika:

           

            Nakon dobijanja statusa samostalni umetnik je dužan da:

           

 • Filijali poreske uprave na čijem sedištu ima prebivalište podnese poresku prijavu, sa Uverenjem o sticanju statusa samostalnog umetnika od Udruženja.

 

 • Da nakon podnošenja poreske prijave preuzme Rešenje poreske uprave, i kopiju rešenja dostavi Udruženju muzičara džeza zabavne i rok muzike svake godine u pisanom obliku na adresu ili na mail udruženja.

 

 • Da svake četvrte godine od dobijanja statusa samostalnog umetnika dostavi udruženju dokaze o svom profesionalnom radu za prethodne četiri godine.

 

 

PROFILI SAMOSTALNIH UMETNIKA

U MUZIČKOJ INTERPRETACIJI

 

Samostalni umetnik:

  (1)Dirigent

 • priprema i izvodjenje jedna predstave (opera, opereta, balet ili mjuzikl), ili
 • dirigovanje na četiri predstave ( opera,opereta, balet ili mjuzikl), ili
 • četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom, ili
 • šest koncerata sa renomiranim horom.

  (2) Operski pevač

 • jedna naslovna operska ili operetska uloga u najmanje 12 nastupa, ili
 • šest srednjih i malihoperskih ili operetskih uloga u najmanje 12 nastupa.

  (3) Koncertni pevač

 • osamnastupa sa značajnim muzičkim delima sa renomiranim horom, ili
 • četiri resitala ili 8 poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

  (4) Instrumentalista solista

 • nastupi sa značajnim muzičkim delima na četiri koncerta sa profesionalnim simfonijskim ili kamernim orkestrom , ili
 • četiri resitala ili osam poluresitala ili 12 grupnih nastupa sa solističkim tačkama, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 40 minuta.

  (5) Instrumentalista u kamernom ansamblu

 • umetnička afirmacija u vidu najmanje 40 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 80 minuta.

  (6) Orkestarski umetnik

 • umetnička afirmacija u vidu najmanje 80 javnih nastupa: koncerata, predstava (opera, opereta, balet ili mjuzikl) ili učestvovanja u televizijskim programima, ili
 • emisije odnosno trajni snimci na radiju ili televiziji u trajanju od minimum 240 minuta.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OBAVEŠTAVAMO članove Udruženja da UVERENJA o obavljanju delatnosti mogu na uvid da traže jedino predstavnici državnih organa i to:

POLICIJA ,INSPEKCIJA RADA i PORESKA INSPEKCIJA.

 

SAOPŠTENJE

 Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, povodom obaveštenja i nastupa u medijima, od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, u kojima se plasiraju netačne informacije o tome da muzičari ne mogu da obavljaju svoju muzičku delatnost u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, ako ne poseduju potvrdu izdatu od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, obaveštava sve svoje članove i muzičare na teritoriji Srbije, da su ovakve izjave nezakonite, i da se njima krši pravo na rad muzičara, koje je i ujedno i jedno od osnovnih ljudsih prava zagarantovanih čl. 60 Ustava Srbije, i čl.18, čl.19, čl.20 Zakona o radu, i da su usmerene na vršenje pritiska na muzičare da se učlane u Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije.

Nejasno je ovakvo postupanje predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, s obzirom da je u skladu sa čl. 6 Zakona o radu, sindikat dobrovoljno udruženje čiji je osnovni zadatak unapređenje položaja i interesa svojih članova a Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije je prvi sindikat u istoriji Srbije koji se bori protiv interesa svojih članova-muzičara na teritoriji Srbije.

S obzirom da je sindikat dobrovoljno udruženje, svaki muzičar samostalno i dobrovoljno odlučuje da li će postati član nekog sindikata ili neće, a članstvo u nekom sindikatu ne može biti uslov za obavljanje muzičke delatnosti.

Kontrolori Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije nemaju zakonska ovlašćenja da kontrolišu muzičare na teritoriji Srbije, i da od muzičara zahtevaju da imaju potvde izdate od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da vrše uvid u uverenja-potvrde koje izdaje ovo ili neko drugo reprezentativno udruženje.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, želi da naglasi muzičarima da ne podležu zastrašivanju o prekršajnom kažnjavanju muzičara ili da veruju u druge vidove pretnje o sancionisanju muzičara vezano za izdate potvrde-uverenja, a koje vrše kontrolori ili druga lica Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, jer ove pretnje su neosnovane i nisu zasnovane na Zakonu.

Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, obaveštava svoje članove da će preduzeti sve zakonske mere, u cilju sankcionisanja nezakonitog postupanja Kontrolora navedenog sindikata, i da će preduzeti sva zakonska sredstva u cilju sprečavanje daljeg kršenja prava muzičara i urušavanja muzičke profesije.

Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, kao reprezentativno udruženje u oblasti kulture, čija je reprezentativnost utvrđena u skladu sa zakonom o Kulturi, ovlašćeno je na osnovu Zakona o Kulturi da svojim članovima izdaje sva potrebna uverenja i potvrde, tako da su nezakonite izjave učinjene od strane predstavnika Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, da potvrde muzičarima može da izdaje samo taj sindikat. Cilj ovakvih nezakonitih izjava plasiranih putem medija, jeste narušavanje ugleda našeg udruženja, pa ćemo preduzeti sve potrebne zakonske mere da ovakva postupanja budu sankcionisana.

 

Predsednik udruženja

Ivan Ilić

    

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!


Obaveštavamo naše članove prijavljene na obavezno PIO i ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, kao i članove sa statusom umetnika da su dužni da SVAKE GODINE do 15.02. OBAVEZNO podnesu poresku prijavu na opštini stanovanja putem obrasca PPD-SU.

OVERA ZDRAVSTVENIH KNIŽICA MOŽE SE IZVRŠITI ISKLJUČIVO NA OSNOVU UVERENJA. PORESKE UPRAVE O PLAĆENOM DOPRINOSU NA IME SAMOSTALNOG UMETNIKA.

 

-OBAVEŠTAVAMO SAMOSTALNE UMETNIKE NAŠEG UDRUŽENJA DA ROK ZA PRIJAVU REPROGRAMA DUGA ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ISTIČE 04.07.2016.

UDRUŽENJE I POSLE NIZA KONTAKATA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA NEMA SAZNANJE DA LI U REPROGRAM TREBA ULAZITI.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAŠTITA PRAVA INTERPRETATORA


OBAVEŠTAVAJU SE ČLANOVI UDRUŽENJA DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU JAVE ORGANIZACIJI ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA /IZVOĐAČA/ KAKO BI OSTVARILI SVOJA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM O PRAVIMA INTERPRETATORA. SA SOBOM OBAVEZNO PONETI POTVRDU UDRUŽENJA KOJA SE DOBIJA U MATIČNOM UDRUŽENJU UZ PLAĆENU ČLANARINU. ADRESA AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA JE UL. MAJKE JEVROSIME 38,TEL. 32238 31.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

UDRUŽENJE DOBILO REPREZENTATIVNOST

Predrag Marković,s.r.
Ministar

U Beogradu,20.oktobra 2011. godine
Broj 022-05-60/2011-06 1. Utvrđuje se status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije za UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZ-a,ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE, sa sedištem u Beogradu, Ulica Birčaninova 36 a.
O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI REŠENJE
2.Ovo rešenje je objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije,, .


Ministar kulture, informisanja i informacionog društva donosiNa osnovučlana 56.stav 1.Zakona o kulturi ( ,,Službeni glasnik RS ,,broj 72/09 ) i člana 8. Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (,,Službeni glasnik broj 57/10 ), na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi.

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Primerak uplatnice možete pronaći ispod:

Uplatnica

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

mob. 060/333-54-26

mob. 060/333-54-28

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme sa strankama:
09:00-12:30h

Broj tekućeg računa udruženja:
265-3300310037016-27

Udruženje

Udruzenje