OBAVEŠTAVAMO članove Udruženja da UVERENJA o obavljanju delatnosti mogu na uvid da traže jedino predstavnici državnih organa i to:

POLICIJA ,INSPEKCIJA RADA i PORESKA INSPEKCIJA.

 

САОПШТЕЊЕ

 

 

          Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије, поводом обавештења и наступа у медијима, од стране представника Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, у којима се пласирају нетачне информације о томе да музичари не могу да обављају своју музичку делатност у угоститељству, хотелијерству и туризму, ако не поседују потврду издату од стране Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, обавештава све своје чланове и музичаре на територији Србије, да су овакве изјаве незаконите, и да се њима крши право на рад музичара, које је и уједно и једно од основних људсих права загарантованих чл. 60 Устава Србије, и чл.18, чл.19, чл.20 Закона о раду, и да су усмерене на вршење притиска на музичаре да се учлане у Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије.

 

          Нејасно је овакво поступање представника Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, с обзиром да је у складу са чл. 6 Закона о раду, синдикат добровољно удружење чији је основни задатак унапређење положаја и интереса својих чланова а Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије је први синдикат у историји Србије који се бори против интереса својих чланова-музичара на територији Србије.

          С обзиром да је синдикат добровољно удружење, сваки музичар самостално и добровољно одлучује да ли ће постати члан неког синдиката или неће, а чланство у неком синдикату не може бити услов за обављање музичке делатности.

 

          Контролори Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије немају законска овлашћења да контролишу музичаре на територији Србије, и да од музичара захтевају да имају потвде издате од стране Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, да врше увид у уверења-потврде које издаје ово или неко друго репрезентативно удружење.

          Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије, жели да нагласи музичарима да не подлежу застрашивању о прекршајном кажњавању музичара или да верују у друге видове претње о санционисању музичара везано за издате потврде-уверења, а које врше контролори или друга лица Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, јер ове претње су неосноване и нису засноване на Закону.

 

          Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије, обавештава своје чланове да ће предузети све законске мере, у циљу санкционисања незаконитог поступања Контролора наведеног синдиката, и да ће предузети сва законска средства у циљу спречавање даљег кршења права музичара и урушавања музичке професије.

 

          Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије, као репрезентативно удружење у области културе, чија је репрезентативност утврђена у складу са законом о Култури, овлашћено је на основу Закона о Култури да својим члановима издаје сва потребна уверења и потврде, тако да су незаконите изјаве учињене од стране представника Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, да потврде музичарима може да издаје само тај синдикат. Циљ оваквих незаконитих изјава пласираних путем медија, јесте нарушавање угледа нашег удружења, па ћемо предузети све потребне законске мере да оваква поступања буду санкционисана.

 

Председник удружења

Иван Илић

    

VAŽNO OBAVEŠTENJE!..
Obaveštavamo naše članove prijavljene na obavezno PIO i ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, kao i članove sa statusom umetnika da su dužni da SVAKE GODINE do 15.02. OBAVEZNO podnesu poresku prijavu na opštini stanovanja putem obrasca PPD-SU.

OVERA ZDRAVSTVENIH KNIŽICA MOŽE SE IZVRŠITI ISKLJUČIVO NA OSNOVU UVERENJA. PORESKE UPRAVE O PLAĆENOM DOPRINOSU NA IME SAMOSTALNOG UMETNIKA.

 

-OBAVEŠTAVAMO SAMOSTALNE UMETNIKE NAŠEG UDRUŽENJA DA ROK ZA PRIJAVU REPROGRAMA DUGA ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ISTIČE 04.07.2016.

UDRUŽENJE I POSLE NIZA KONTAKATA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA NEMA SAZNANJE DA LI U REPROGRAM TREBA ULAZITI.

 

ZAŠTITA PRAVA INTERPRETATORA
OBAVEŠTAVAJU SE ČLANOVI UDRUŽENJA DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU JAVE ORGANIZACIJI ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA /IZVOĐAČA/ KAKO BI OSTVARILI SVOJA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM O PRAVIMA INTERPRETATORA. SA SOBOM OBAVEZNO PONETI POTVRDU UDRUŽENJA KOJA SE DOBIJA U MATIČNOM UDRUŽENJU UZ PLAĆENU ČLANARINU. ADRESA AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRAVA INTERPRETATORA JE UL. MAJKE JEVROSIME 38,TEL. 32238 31.

 

UDRUŽENJE DOBILO REPREZENTATIVNOST

Predrag Marković,s.r.
Ministar

U Beogradu,20.oktobra 2011. godine
Broj 022-05-60/2011-06 1. Utvrđuje se status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije za UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZ-a,ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE, sa sedištem u Beogradu, Ulica Birčaninova 36 a.
O UTVRĐIVANJU STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI REŠENJE
2.Ovo rešenje je objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije,, .


Ministar kulture, informisanja i informacionog društva donosiNa osnovučlana 56.stav 1.Zakona o kulturi ( ,,Službeni glasnik RS ,,broj 72/09 ) i člana 8. Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (,,Službeni glasnik broj 57/10 ), na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi.

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

Email Email:
jrpmusic@verat.net

Clock Radno Vreme:
09-13h

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Udruženje

Udruzenje