Uslovi za prijem u članstvo udruženja:

1. CV- MUZIČKA BIOGRAFIJA  u štampanoj formi.
Hronoloski opisati profesionalno bavljenje muzičkom delatnošcu 
(NASTUPI, SNIMANJA, STUDIJSKI RAD, KONCERTI, PRIREDBE, MUZIČKA  ŠKOLA ILI MUZIČKA AKADEMIJA, NASTUPI PO KLUBOVIMA...)

2. DOKAZNI MATERIJAL U ŠTAMPANOM OBLIKU

(PLOČE, KASETE, CD-ovi, ISEČCI IZ NOVINA , POVELJE ,  DIPLOME , ZAHVALNICE , SLIKE , FOTOGRAFIJE , DIPLOME MUZIČKIH SKOLA , AKADEMIJA ILI NEKIH DRUGIH MUZIČKIH KURSEVA...)

3. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE

4. DVE SLIKE, VELIČINE 2 x 3 cm

5. DVE POPUNJENE PRISTUPNICE (videti sa desne strane fajlove Pristupnica i Pristupnica Sindikat - od svake pristupnice je potrebna po jedna)


Sindikat

Član Sindikata se postaje kada popunite PRISTUPNICU, a članarina je simbolična i na godišnjem je nivou.

Sindikat udruženja osnovan je i registrovan kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku u novembru 2005 godine pod brojem 19531.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Sindikata je Petar Jablanov - umetnik ,muzičar instrumentalista.

Sindikat Udruženja zastupa članstvo u pregovorima sa državnim organima i poslodavcem oko najniže cene rada, potpisivanje opšteg i posebnog kolektivnog ugovora, štiti prava i organizuje pravnu pomoć.

 

 

 

 

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

mob. 060/333-54-26

mob. 060/333-54-28

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme:
09-13h

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Udruženje

Udruzenje