Muzicari

U želji zaštite prava na rad i delatnost kojom se bave, muzičari su aprila 1953. Godine u Beogradu osnovali svoje Udruženje. Danas Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije ima više od 2500 članova.

Beneficije koje se dobijaju članstvom omogućavaju olakšano dobijanje viza za gostovanja u inostranstvu, prijava i odjava na P.I.O. i zdravstveno osiguranje, Uverenja o utvrđenom statusa i za obavljanje muzičke delatnosti. Pozovite nas ukoliko vam je potrebno više informacija.

 

 

Obaveštavaju se svi budući članovi Udruženja koji studiraju i imaju overen indeks da imaju pravo na popust od 50% pri učlanjenju i obnovi članarine.

   

                      

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

Obaveštavamo naše članove koji su prijavljeni na obavezno PIO i ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, kao i članove sa statusom umetnika da su dužni da SVAKE GODINE do 15.02. OBAVEZNO podnesu poresku prijavu na opštini stanovanja putem obrasca PPD-SU.

PODACI O UMETNIČKOM UDRUŽENJU KOD KOGA SE OBVEZNIK VODI U EVIDENCIJI:

PIB - 100284624
MATIČNI BROJ - 07086989
PUN NAZIV UDRUŽENJA - UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZ-a,ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE
SEDIŠTE UDRUŽENJA:
MESTO - BEOGRAD , SAVSKI VENAC
ADRESA - BIRČANINOVA 36a
TELEFON - 011/3067044

 

 

 

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona u kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 - ispravka),ministar kulture i informisanja donosi

P R A V I L N I K

O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
Član 3.


Lice koje podnese zahtev Komisiji, ima pravo na sticanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: Evidencija), ukoliko ispunjava sledeće bliže uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3) da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

4) da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad

5) da je stekao visoko, više ili srednje obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno bavi umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjeni bliži kriterijumi za određeno područje u kulturi iz člana 4. ovog pravilnika;

6) da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene ovim pravilnikom.

 

Samostalni umetnik:
1) Vokalni solista džez, rok, pop, zabavne i narodne muzike / Muzičar instrumentalista džez, rok, pop, zabavne i narodne muzike
2) 20 nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili
3) učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava na najmanje 120 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 60 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze na uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu

 

Samostalni izvođač kulturnih programa:
1) Vokalni izvođač kulturnih programa, Instrumentalni izvođač kulturnih programa
2) deset nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili
3) učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih), članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava ili horova na najmanje 40 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 30 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze u uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu, ili
4) 100 nastupa u programima u ugostiteljskim i disko objektima;

 

 

 

Autobiografija

Miša Aleksić - Uživo (Autobiografija)

Šokantna ispovest bas gitariste "Riblje Čorbe".
U ovoj uzbudljivoj knjizi on otkriva mnoge tajne i nepoznate priče benda za koju je ugledni Britanski muzički časpois NME rekao da je najpopularnija stvar u Jugoslaviji posle Tita!?

 

 

 

 

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme:
09-13h

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Udruženje

Udruzenje