Muzicari2

U želji zaštite prava na rad i delatnost kojom se bave, muzičari su aprila 1953. Godine u Beogradu osnovali svoje Udruženje. Danas Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije ima više od 2500 članova.

Beneficije koje se dobijaju članstvom omogućavaju olakšano dobijanje viza za gostovanja u inostranstvu, prijava i odjava na P.I.O. i zdravstveno osiguranje, Uverenja o utvrđenom statusa i za obavljanje muzičke delatnosti. Pozovite nas ukoliko vam je potrebno više informacija.

 

 

 26.05.2020.

- Poštovane kolege samostalni umetnici obraćamo vam se ispred Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije. Naše obraćanje je vezano za minimalnu naknadu Vlade republike Srbije prema nama koja je od strane Vlade zvanično odobrena a sve usled situacije vanrednog stanja kao posledice pandemije virusa Covid 19. Poslednja informacija koju smo podelili sa vama bila je da će nadoknada biti isplaćena na račune umetnika do kraja meseca maja, što se očigledno neće dogoditi. Lične račune svih naših umetnika smo prosledili ministarstvu kulture republike Srbije na njihov zahtev, još 11.maja.Tada nam je rečeno da će sredstva (3 puta 30.000 rsd, svakom umetniku kao tromesečna naknada) od strane ministarstva kulture republike Srbije biti prosleđena lokalnim samopravama (opštinama) koje će onda uplaćivati ovaj iznos na račune svakog samostalnog umetnika koji je u njihovoj nadležnosti (kao jednokratnu bespovratnu naknadu u iznosu od 90.000 rsd neto). Obrazloženo nam je da su u ovom modusu-lancu  isplate izuzeta sva umetnička repretentativna udruženja iz finansijsko administrativnih razloga. Sada već mesec dana imamo  odluku Vlade republike Srbije i sredstva koja su obezbeđena.  Ispostavilo se, kako nam je saopšteno, da svaka lokalna samouprava (opština) mora da snosi troškove PDV na neto iznos od 90.000rsd. Poslednja informacija je da su sve lokalne samouprave (opštine) u republici Srbiji osim lokalnih samouprava na teritoriji grada Beograda, prihvatile ovu obavezu, te su njima sredstva već prosleđena i moguće je da su već na računima umetnika. U gradu Beogradu, gde je više nego dve hiljade od ukupnog broja samostalnih umetnika, još uvek razmatraju na koji će način lokalne samouprave rešiti ovaj problem. Saopšteno nam je da se na tome ubrzano radi. Onog trenutka kada dobijemo informaciju da je situacija razmršena bićete obavešteni. U međuvremenu jedino što nam preostaje je da sačekamo...

Budite u dobrom zdravlju

 

02.05.2020.

- Poštovane kolege,


još polovinom marta meseca poslali smo dopis sa zahtevom za obeštećenje svih samostalnih umetnika koji su lišeni mogučnosti obavljanja svoje osnovne delatnosti.Ovaj dopis smo postali na sve relevantne adrese države Srbije i grada Beograda.U međuvremenu u ovom našem nastupu delujemo u okviru koordinacionog tela koje zastupa sva umetnička reprezentativna udruženja Srbije.Naši zahtevi da se umetnicima uplati po 30 hiljada dinara za tri meseca sročeni su u dopisu Ministarstva kulture Srbije vladi republike Srbije i tu kopiju posedujemo.Poslednja informacija koju smo dobili iz Vlade republike Srbije je da će sredstva biti uplaćena i da ćemo biti obezbeđeni.

 

- Predlog za materijalnu pomoć samostalnim umetnicima tokom pandemije možete pogledati OVDE

 

- Obaveštavaju se svi budući članovi Udruženja koji studiraju i imaju overen indeks da imaju pravo na popust od 50% pri učlanjenju i obnovi članarine.

   

                      

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

Obaveštavamo naše članove koji su prijavljeni na obavezno PIO i ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, kao i članove sa statusom umetnika da su dužni da SVAKE GODINE do 15.02. OBAVEZNO podnesu poresku prijavu na opštini stanovanja putem obrasca PPD-SU.

PODACI O UMETNIČKOM UDRUŽENJU KOD KOGA SE OBVEZNIK VODI U EVIDENCIJI:

PIB - 100284624
MATIČNI BROJ - 07086989
PUN NAZIV UDRUŽENJA - UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZ-a,ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE
SEDIŠTE UDRUŽENJA:
MESTO - BEOGRAD , SAVSKI VENAC
ADRESA - BIRČANINOVA 36a
TELEFON - 011/3067044

 

 

 

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona u kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 - ispravka),ministar kulture i informisanja donosi

P R A V I L N I K

O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
Član 3.


Lice koje podnese zahtev Komisiji, ima pravo na sticanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: Evidencija), ukoliko ispunjava sledeće bliže uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3) da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

4) da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad

5) da je stekao visoko, više ili srednje obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno bavi umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjeni bliži kriterijumi za određeno područje u kulturi iz člana 4. ovog pravilnika;

6) da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene ovim pravilnikom.

 

Samostalni umetnik:
1) Vokalni solista džez, rok, pop, zabavne i narodne muzike / Muzičar instrumentalista džez, rok, pop, zabavne i narodne muzike
2) 20 nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili
3) učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava na najmanje 120 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 60 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze na uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu

 

Samostalni izvođač kulturnih programa:
1) Vokalni izvođač kulturnih programa, Instrumentalni izvođač kulturnih programa
2) deset nastupa ili snimanja sa najmanje tri različita programa, ili
3) učestvovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih), članova stalnih postava istaknutih muzičkih sastava ili horova na najmanje 40 minuta umetnički relevantne novosnimljene muzike za radio ili televizijske potrebe, odnosno 30 minuta objavljene muzike na nosačima zvuka koji se nalaze u uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Srbiji ili inostranstvu, ili
4) 100 nastupa u programima u ugostiteljskim i disko objektima;

 

 

 

Autobiografija

Miša Aleksić - Uživo (Autobiografija)

Šokantna ispovest bas gitariste "Riblje Čorbe".
U ovoj uzbudljivoj knjizi on otkriva mnoge tajne i nepoznate priče benda za koju je ugledni Britanski muzički časpois NME rekao da je najpopularnija stvar u Jugoslaviji posle Tita!?

 

 

 

 

Kontakt Informacije

Udruženje muzičara džez-a, zabavne i rok muzike Srbije

Home Adresa:
Birčaninova 36a, Beograd

Telefon Telefon:
011/306-70-44; 011/361-56-12

Email Email:
ujrpmusic@gmail.com

Clock Radno Vreme:
09-13h

Pristupnice

Ovde možete preuzeti PRISTUPNICE u pdf formatu.

PDF Pristupnica

PDF Pristupnica Sindikat

Odštampanu i popunjenu pristupnicu donesite na našu adresu,zajedno sa  dokazima da zadovoljavate uslove za prijem.

Primerak ugovora o delu za muzičare možete preuzeti na ovom linku:

PDF Primer ugovora o delu

Udruženje

Udruzenje